Våldsam brand i Ronna, Södertälje

En explosion skakade vid femtiden tidigt söndag morgon Ronna centrum i Södertälje. En brand inne i föreningslokalen Oasen ledde enligt brandförsvaret troligen till att rökgaserna exploderade och blåste ut en yttervägg.

Polisen har dock inlett förundersökning om mordbrand, då det inte kan uteslutas att branden eller explosionen var anlagd.

Oasen har bland annat varit ett populärt kafé för delar av befolkningen i Ronna.

Ingen människa skadades vid branden, och polisens tekniker undersöker nu brandplatsen i Ronna centrum i Södertälje.