Tunnlar vid Muskö svårt förorenade

Nu när försvarsmakten har lämnat en rad förband till exempel i Östersund, Vaxholm och Strängnäs är man skyldig att sanera en rad miljöföroreningar, som man har orsakat.  

Det gäller oljespill och tungmetaller från ammunition och sprängämnen.   På Muskö i Stockholms skärgård har marinbasen lagts ner, men varvsverksamheten pågår fortfarande.  Undersökningar visar att tunnlarna intill dockorna är svårt förorenade av miljögifter, rapporterar Ekot.