Svårt hitta alternativ till Citybanan

Efter att den borgerliga alliansen kommit överens om att bygget av pendelstågstunneln Citybanan ska stoppas, ser det ut som att planerna på ett tredje spår mellan södra Station och centralen dammas av. Banverket menar dock att det är svårt att hitta en lösning som inte påverkar kulturhistorisk värdefulla miljöerna på Riddarholmen.

– Jag har ingen kunskap om att det finns nya förutsättningar för ett tredje spår i ytläge. Det föll ju på att man bedömde att ingreppen vid Riddarholmen, att det ändå skulle bli ett för stort ingrepp. Därför stoppades ju planerna, man prövade ju detta ända upp till regeringen vad gäller detaljplaner, säger Banverkets regionchef Kjell Åke Averstad.

På söndagen presenterade den borgerliga alliansen planerna på att stoppa bygget av citybanan. Kostnaderna för järnvägstunneln under Stockholm har ökat från runt sju till närmare fjorton miljarder kronor, något som fått den borgerliga alliansen att tvivla på projektet.

– Det har ju varit ett bra projekt, men det som har hänt är ju att ekonomin helt har sprungit iväg, plus att vi blev väldigt oroliga i våras då man också mer visade de tekniska problemen som det projektet verkligen har, säger Sten Nordin, moderat riksdagsledamot.

Nu kan det alltså återigen bli aktuellt med ett tredje spår mellan södra station och centralen. Trots att Banverket ser stora svårigheter med att hitta en lösning som inte påverkar Riddarholmen så tror moderate riksdagsmannen Sten Nordin att det går att bygga ett tredje spår.

– Exakt den tekniska lösningen, var spåret kan dras det måste man ju titta på. Det får man ju återkomma till när man har studerat alternativen noga, säger Sten Nordin.

Du har ju varit med vid tidigare förhandlingar och frågan om tredje spåret är ju relativt väl utrett, går det att hitta en lösning som fungerar?

– Ja, det tror jag att det gör.