Hovrätten prövar inte barnsmuggling

Fallet med det kinesiska par som dömts för att ha smugglat ett stort antal barn, kommer inte att tas upp i hovrätten. Paret som smugglade mer än 40 barn från Kina via Stockholm och ut i Europa överklagade först tingsrättens dom, men har nu dragit tillbaka sina överklaganden

I tingsrätten dömdes kvinnan till fängelse i två år och tre månader för bland annat grov människosmuggling, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.

Mannen dömdes till fängelse i två år för grov människosmuggling.