Professor kritisk mot tredje spåret

Det tredje spår för tågtrafiken genom Stockholm som återigen förts fram som ett alternativ till tunnelprojektet Citybanan kan bara ses som en tillfällig lösning. Det anser forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som tittat närmare på den framtida trafiksituationen.

– Ett tredje spår är en temporär lösning som om vi hade haft det idag hade varit bra, men om tio år så räcker det ändå inte till. Så det blir väl lite att skjuta problemen framför sig och kanske att vi skapar nya svaga länkar på plattformar, tunnlar och gångtunnlar istället om vi väljer den lösningen, säger Bo Lennart Nelldal, professor i tågtrafikplanering vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.

Ett tredje spår begränsar bytesmöjligheterna och innebär en ökad trängsel vid centralen. Tunnelalternativet med en station även vid Odenplan sprider ut resenärerna bättre ger fler bytesalternativ.

Forkarna har även simulerat olika scenarion för att se de framtida behoven och där är tunnelalternativet det som ger resenärerna bäst service.

En vardag görs för närvarande drygt 220 000 resor med pendeltåg och resandet förväntas öka med runt 40 procent till år 2015. Enligt Bo Lennart Nelldal, professor i tågtrafikplanering vid KTH krävs två separata spårsystem för att minska störningarna och få bättre flyt i trafiken.

– Det är ju helt klart då att pendeltågen behöver egna spår och separeras från fjärrtrafiken, det är den långsiktiga lösning som är den rätta. Det är ju så man gör i alla länder i världen där man bygger ut sådana här system, säger Bo Lennart Nelldal, professor i tågtrafikplanering vid KTH och trafikplanerare vid SJ.