Stockholmare flyttar hemifrån senast i landet

Män i Stockholm är de som senast flyttar från föräldrahemmet i Sverige. Också kvinnor i Stockholm flyttar hemifrån sent jämfört med resten av landet, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.

Männen i Stockholm är i snitt nästan 23 år när de väljer att flytta hemifrån. Det betyder att de är ungefär ett år äldre än kvinnorna i Stockholm när de flyttar och det är den högsta siffran i hela landet.

Ovanligt många 25-åringar bor också kvar hemma hos föräldrarna i Stockholm - det rör sig om var fjärde man och var sjätte kvinna.

Generellt sett flyttar ungdomar i storstadsområden hemifrån senare än ungdomar i glesbygd. En förklaring skulle kunna vara att bostadsmarknaden i storstäderna hårdnat under 1990-talet - men det kan också bero på att allt fler väljer att läsa vidare på universitet och högskolor och att de ungdomar som är uppväxta i storstäder och universitetsorter därför blir kvar hemma längre, enligt Statistiska Centralbyrån.

Om man ser till de årskullar som föddes i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet så var medianåldern för de kvinnor som flyttade hemifrån 20, 7 år. För männen var den 21, 7 år.

Männen flyttar alltså hemifrån senare än kvinnorna, men då har ändå skillnaderna mellan könen minskat under de senaste 30 åren, enligt Statistiska centralbyrån.