Brandkåren hjälper fler överleva hjärtstopp

Överlevnaden för personer som får hjärtstopp utanför sjukhus i Stockholmsområdet har ökat kraftigt sedan brandbilarna utrustats med så kallade defibrillatorer - apparater som kan starta hjärtat med en elchock. Det rapporterar Ekot.

Genom projektet SALSA har överlevnaden ökat, säger professor Mårten Rosenqvist, hjärtläkare vid Södersjukhuset, till Ekot.

2001 presenterades data som visade att överlevnaden efter hjärtstopp i Stockholm var tre gånger lägre än i Göteborg, och ett skäl var att det tog längre tid för Stockholmsambulanserna att ta sig fram till olycksplatsen. Det här fick några entusiaster inom hjärtområdet att starta projektet Salsa - Saving Lives in Stockholm area, som koncentrerade sig på att placera ut defibrillatorer på brandbilar och på platser där många människor passerar t ex på Centralen och i olika köpcentrum. Och nu visar det sig att överlevnaden vid hjärtstopp har ökat från cirka 3-6 procent.

Men inom brandförsvaret är man inte odelat positiva till de nya arbetsuppgifterna. Visst är det bra att brandmän kan vara med och rädda liv även på hjärtsjuka patienter, men det krävs mycket tid och resurser för att ge brandmännen rätt utbildning, säger Tomas Ojala, brandmästare i Stockholm.

Bakom Salsa står Södersjukhuset, Stockholms Brandförsvar, SOS Alarm, Medtronic AB, Hjärt och Lungsjukas förening i Stockholm, Stockholms hjärt-lungräddningsförening, Stockholms läns landsting och karolinska Institutet.