Överskott i Norrtäljes ekonomi

Norrtälje kommun räknar med att ha ett överskott i sitt bokslut för i år på 77 miljoner kronor, enligt den senaste delårsraporten.

Vinsten beror dels på försäljning av fastigheterna i handelsbolaget Järnvägsparken och dels på ökade skatteintäkter.

Överskottet kommer främst att användas till att betala underskott från tidigare år, och enligt kommunstyrelsens ordförande, moderaten Kjell Jansson, är det inte aktuellt med skattesänkningar under de närmaste två åren.

Norrtälje kommuns totala budget för i år ligger på knappt 2 miljarder kronor.