Hård kritik mot ny integrationsminister

Utnämningen av folkpartisten Nyamko Sabuni från Stockholm till integrations- och jämställdhetsminister väcker stark kritik, både bland politiker och debattörer i integrationsfrågor.

Nyamko Sabuni har gjort sig känd för kontroversiella integrationspolitiska förslag. Vänsterdebattören och författaren Kurdo Baksi är orolig för vad utnämningen kommer att betyda för integrationspolitiken.

- Det är en person som med egna fördomar går in i de här frågorna och som vill tillämpa den dansk-holländska politiken och kopierar de dåliga sidorna av den danska politiken, säger Kurdo Baksi och fortsätter:

- Jag är oerhört ledsen, upprörd och förbannad.

Folkpartisten Nyamko Sabuni väckte stor uppmärksamhet när hon i somras krävde obligatoriska gynekologiska undersökningar i skolan, och åldersgräns för användande av huvudduk. När hon idag utnämns till integrations- och jämställdhetsminister i den nya borgerliga regeringen möts det av bestörtning av bland andra vänsterdebattören och författaren Kurdo Baksi, som beskriver Sabuni som både islamofobisk och inkompetent.

Kritiken kommer också från annat håll. Folkpartisten Mikael Trolin, miljöpartisten Paul Lappalainen och kristdemokraten Juan Fonseca, alla med erfarenhet av integrations- och diskrimineringsfrågor, bland annat i Stockholms stad, har gått samman i en tvärpolitisk opinonsgrupp. Juan Fonseca ser utnämningen av Sabuni som en eftergift för Sverigedemokraterna.

Nyamko Sabuni ser själv utnämningen som en följd av hennes arbete mot hedersrelaterat våld, och hon håller inte med om att hon skulle vara fientligt inställd till islam.

- Jag vet att det finns några som har tolkat min kamp mot hedersvåldet som något de har förknippat med islam, och jag försökte i min skrift påpeka att det här finns inom kristendomen, det finns bland invandrare, det finns till och med bland svenskar. Det intressanta är att det finns vissa saker som menar jag är grundläggande felaktiga att man gör mot andra personer.