Moderat oro för landstingsekonomi

Stockholms landsting väntas redovisa ett överskott på drygt 1,2 miljarder kronor för i år enligt en prognos som landstinget redovisat på måndagen. Men både kostnader och intäkter ökar mer än vad som beräknats i budgeten och det är därför osäkert var slutresultatet för året kommer att hamna.

Moderaterna i landstinget varnar för att landstingets ekonomi kan komma att bli betydligt sämre än väntat, bland annat eftersom pensionskostnaderna i landstinget beräknas öka kraftigt.