Citybanan har kostat över en miljard

Bygget av pendeltågstunneln Citybanan kostar för närvarande runt 50 miljoner i månaden - och bygget fortsätter trots att den borgerliga alliansen vill se ett tredje spår istället. Och än så länge finns inget beslut i näringsdepartimentet att projektet ska stoppas.

– Vi har inga besked därifrån efter den här överläggningen. Det är ju en fråga för regeringens politiska beredning, och den deltar inte vi i, säger Sven Bårström ställföreträdande generaldirektör i Banverket och ordförande i projektet Citybanan.

Vilka är era kostnader per dag för närvarande?

– Vi har ungefär 50 miljoner kronor i månaden i projektering och förberedelsearbeten som är avtalade.

Hur mycket har Citybanan kostat totalt hittills?

– Ungefär 1,2 miljarder kronor är investerade i det, i projektering och förberedelsearbeten.

Om tunnelbygget läggs ned, finns det någon användning då för de påbörjade projekten?

– Mycket begränsad, skulle jag vilja påstå, säger Sven Bårström.

Den borgerliga alliansens budskap är att det ska utses en förhandlingsperson som ska hitta lösningar.

Pendeltågstunneln för 14 miljarder kronor under Stockholm anses för dyr och är tekniskt komplicerad att bygga. Därför har alternativet med ett tredje spår mellan Slussen och Centralen åter blivt aktuellt.

Det tredje spåret är betydligt billigare men ger inte samma kapacitet.

Moderaten Elwe nilsson som var med och förhandlade fram Citybanan menar dock att tunnellösningen är värd ett högre pris.

– Om det handlar om, som jag läst i tidningarna, fem miljarder, så tycker jag att man nog ska ta sig en funderare till. Om man ser långsiktigt så tror jag att vår bedömning i Stockholmsberedningen som vi var eniga om, var riktig. 

Än så länge pågår arbetet med Citybanan, men för de som bygger tunneln har ovissheten ökat.

Kent Bodin är arbetsledare vid Centralen.

– Det är inte något positivt besked, men vi tror att det ska kunna ordna sig i alla fall. Vi har i uppdrag att göra en tunnel, så vi gör en tunnel.  

Radio Stockholm har även sökt infrastrukturminister Åsa Torstensson men hon ville på tisdagen inte kommentera situationen.