Få invandrare på partilistorna

I Sverie är 13 procent av invånarna födda i ett annat land. Men på alla partiers vallistor - utom Vänsterpartiets - finns betydligt färre representanter med annat ursprung. För Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna - 6 procent. Och lägsta noteringen står Centern för - två procent av kandidaterna till landets kommunalval är födda i annat land än Sverige.
En orsak till det tror Veera Arak, som står på centerns listor till Göteborgs kommunfullmäktige och regionen , är att centern inte är starkt i storstäderna där invandrarna finns.