Stort intresse för att sluta på Volvo

Nästan 2000 personer på Volvo Personvagnar vill sluta mot ett avgångsvederlag eller avtalspension. Av dessa är cirka 500 metallarbetare på Torslandaverken.

Företagets mål är att minska antalet anställda med 1250 personer. Ansökningarna är dock ojämnt fördelade mellan tjänstemän och arbetare. Volvos mål är att minska betydligt fler tjänstemän än arbetare, men det är fler arbetare som ansökt om att sluta än tjänstemän. Först i slutet av november är det klart exakt hur många och vilka som får sluta på Volvo personvagnar.