Premiär för Sverigedemokraterna i fullmäktige polisskyddad

Det nya kommunfullmäktige i Göteborg sammanträdde igår kväll under polisskydd när  Sverigedemokraternas representant skulle delta för första gången.

Några störningar blev det inte på själva fullmäktigemötet efter att cirka hundra poliser stoppat ett hundratal aktivister i två grupperingar nära Södra hamngatan.

”Enad front mot rasism” hade tillstånd att demonstrera en annan grupp inte.

Två personer greps för bland annat ohörsamhet mot ordningsmakten och en omhändertogs för ordningsstörning.

Inne i fullmäktigesalen bevakades ett 20-tal åhörare av vakter och säkerhetsfolk: