Höga vinster i kommunala bostadsföretag

Vinsterna i de kommunala bostadsföretagen i Västsverige är fortsatt rekordhöga, konstaterar Hyresgästföreningen Region Västra Sverige efter att ha gått igenom ekonomin i 59 allmännyttiga bostadsföretag.

Undersökningen har gjorts inför förhandlingarna om nästa års hyror som inleds just nu. Både Familjebostäder och Förbo kräver hyreshöjningar medan Hyresgästföreningen kommer att driva krav på oförändrade eller sänkta hyror. (Trots satsningar på underhåll i hyresfastigheterna gjorde bostadsföretagen förra året en genomsnittlig vinst på 3 500 kronor för en lägenhet på 65 kvadrat. Därmed ligger vinstnivån i paritet med 2004 som var det vinstrikaste året i allmännyttans historia. Låga räntor och full uthyrning är några av förklaringarna till de stora vinsterna.