450 brott till åklagare efter polissatsning

Polisen i Västra Götaland är nu färdig med sin tvåveckorssatsning på att försöka beta av och utreda det berg av olösta så kallade vardagsbrott som blivit liggande i brist tid.

En dryg tredjedel eller 450 av de 1200 fallen har nu kunnat lämnas till åklagare.

Göteborg handlade det om bortåt 1 200 olösta vardagsbrott eller mängdbrott som de kallas. Inbrott i hus och hem tille xempel, misshandel olaga hot och narkotikabrott. Brott som kanske är ganska enkla att ureda klart men som blivit liggande.

Men de två sista veckorna i oktober kraftsamlade polisen för att utreda så många som möjligt. En dryg tredjedel av brotten har lämnats vidare till åklagare.

En hel del har även kunnat avskrivas och i andra lågprioriterade fall återstår kanske bara något förhör innan man kan ta ställning till vad som ska hända säger den ansvarige komissarien Mats Litstrand till Västekot. Allt är ännu inte helt slutredovisat, påpekar han.

Mer siffergymnastik
450 vittnen och misstänkta och cirka 600 målsägare har hörts under de båda utredningsveckorna.

Förhören är ett led i polisens arbete med att hitta olika metoder för att lösa fler vardagsbrott i så nära anslutning till brottet som möjligt. 

Men enligt kommissarie Mats Litstrand slipper polisen nog inte ifrån liknande punktinsatser som den nyss genomförda, i framtiden heller.