Trött advokat varnad

En advokat från Göteborg har fått fyra varningar från Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.

Advokaten har vid upprepade tillfällen inte lämnat in handlingar till tingsrätten.En klient har klagat på att han varit svår att få tag på och även Kungälvs kommun har haft problem i sina kontakter med advokaten.

Till disciplinnämnden har advokaten via ombud angett att han haft en övermänsklig arbetsbörda och visat symptom på utbrändhet.

Disciplinnämnden anser att advokaten allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat och varnar honom i fyra fall.