Färre behöver socialbidrag i Göteborg

Kostnaderna för socialbidrag minskar kraftigt i nordöstra Göteborg (det vill säga Lärjedalen, Gunnared, Bergsjön och Kortedala).

Det är olika jobbprojekt som bidrar:

I exempelvis Lärjedalen har socialbidragskostnaderna hittills iår minskat med 10 procent, till stor del genom det ett år gamla ”Trappa upp”-projektet.

Av 769 långtidsberoende socialbidragstagare i projektet har 302 fått egen försörjning genom arbete eller studier.

I hela Göteborg har socialbidragskostnaderna minskat med 4 procent (till samma nivå som i början på 90-talet).

Det förklarar en stor del av Göteborgs stads väntade överskott för i år på 800 miljoner kronor.