Influensan är på väg och vaccinet snart här

Årets influensa har nått Sverige. I västsverige känner man ännu inte till några fall, men är man äldre än 65 eller kroniskt sjuk bör man vaccinera sig snart.

Influensan är livsfarlig för den som är svag. Men svensken i allmänhet tar inte så allvarligt på faran, och vi är de i Västeuropa som vaccinerar oss minst. Därför får heller inte Sverige så mycket vaccin.
Till västra götalandsregionen kommer 220.000 doser, och på torsdag i nästa vecka ska alla doser vara levererade.