Körskolor i Göteborg mörkar statistik

Inte någon av körskolorna i Göteborg som deltar i Vägverkets internetguide redovisar sin uppkörningsstatistik.
Samtliga 33 körskolor mörkar hur många av deras elever som godkänns vid första uppkörningstillfället. Sedan ett par år tillbaka kan alla som tänker ta körkort gå in på Vägverkets trafikskoleguide och se hur ortens trafikskolor lyckas med sina elever. Vägverket ska nu se över frågan och överväga om de kan göra något så att all statistik kan bli offentlig.