Vite för brister hos livsmedelsföretag

Miljönämnden har beslutat om vite för tre livsmedelsföretag i Göteborg.
Företaget Sten & Njure riskerar 50 000 kronor i vite, för att ett parti kött utan kontrollmärkning (som livsmedelsinspektörer påträffade på ett åkeri vid Alelyckan) inte har förstörts. Partiet betraktas som högriskavfall, eftersom det kan vara smittat. Hos F-S.L. Food fann inspektörerna skadedjur, dåligt märkta varor och kylvaror utanför kyldiskarna och företaget riskerar 175 000 kronor i vite. Det tredje företaget (berättade Västekot om igår) - köttproducenten Direkt Chark i Gamlestaden med 60 anställda - kan inte dokumentera att maten är säker att äta och riskerar ett vite på totalt 110 000 kronor.