Regionen vill höja åldern för fri tandvård

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen vill från och med 2008 förlänga den fria tandvården för barn och ungdomar med två år, från dagens 19 till 21 år.

Det står klart sen regionstyrelsen beslutat om justeringar i nästa års budget som innebär nya tillskott på sammanlagt 315 miljoner.

Orsaken till att det finns utrymme för större utgifter är att regionen nästa år kommer att få mer skatteintänker än man tidigare räknat med.

Bland annat ska 260 miljoner satsas på vårdgarantin - det för att man långsiktigt ska kunna klara garantin.