Risk för höjda matpriser

Maten kan bli dyrare nästa år.

Livsmedelsleverantörerna kräver i förhandlingarna med dagligvaruhandeln prishöjningar med mellan tre och fem procent .

Prishöjningarna motiveras med höjda energipriser, ökade lönekostnader, dyrare transporter och förpackningar samt höjda räntor, skriver Dagens Nyheter.

Dagligvarukedjorna anser att leverantörerna ska effektivisera produktionen i stället för att höja priserna medan leverantörerna anser att kostnadsökningarna varit så stora att de genomförda besparingarna är otillräckliga.

Om leverantörerna får igenom sina krav får det genomslag i butikerna.