Nordgården blir aktivitetshus för utsatta kvinnor

Nordgården i Majorna kan bli aktivitetshus för särskilt utsatta kvinnor.

Exempelvis misshandlade kvinnor i missbrukarmiljöer behöver enligt kommunledningen en fungerande vårdkedja och i det ingår ett aktivitetshus. Nordgården på Karl Johansgatan blir ledig vid årsskiftet när RFSL flyttar till Stora Badhusgatan. Och den styrande majoriteten i Linnéstaden som fått kommunledningens uppdrag att utforma vårdkedjan tycker att lokalerna är lämpliga  och begär nu hos kommunens lokalsekretariat att få hyra dem och skapa ett aktivitetshus