Vattennivån i Mölndalsån har sjunkit något

Vattennivån i Mölndalsån har sjunkit något från igår. 

Fortfarande är dock Ågatan helt avstängd och beräknas vara så resten av dagen. På Göteborgsvägen som varit delvis avstängd, finns avspärrningar fortfarande kvar, men de kan komma att tas bort under dagen om det inte vattnennivån i ån börja stiga igen.