Politisk strid i Ale när företagare drabbas av vägbygge

Det kommer att bli politisk strid kring de båda företag i Nol  som blir drabbade när riksväg 45 byggs ut.

Ett av företagen läggs ner och det andra drabbas av stora extrakostnader detta eftersom Ale kommun, enligt företagarna inte infriar sina löften om flyttersättning. Radio Göteborg uppmärksammade konflikten igår. Moderaterna i Ale kommer att kräva att företagen hålls skadeslösa. Det enligt Jan Skog som är blivande moderat oppostionsledamot i Ale kommun.