Kurs hjälper MS-sjuka

Sverige är ett av de mest MS-drabbade länderna i världen och varje år får omkring 25 människor i Göteborg muselsjukdomen.

Göteborg är en av få orter i Sverige där drabbade erbjuds att träffa andra i samma siutation i kursen Avstamp.

Idag erbjuds en person som drabbas av MS kursen Avstamp för att lära sig mer om sin sjukdom och hur vardagen kan ordnas på bästa sätt.

Kent Andersson en av initiativtagarna till kursen som är ett samarbete mellan Neurologiskt handikappades Riksförbund och sjukvården.

När han fick sin MS-diagnos för 10 år sedan kände han sig ensam med all oro och ovisshet om sjukdomen och framtiden.

Efter att Kent accepterat och lärt sig leva med sin sjukdom började han engagera sig för att att andra som insjuknar i MS skulle få en bättre start än den han fick.

Kursen Avstamp ger en grundlig utbildning i allt från senaste forskningsrön och mediciner till hur vardagen bäst kan organiseras så att den sjuke kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Men även om kursen huvuduppgift är att förmedla kunskap så är det ovärderligt att få träffa andra i samma situation säger Kent.