M vill ge nordost bättre kommunikationer

Det behövs bättre vägar och kollektivtrafik för att utveckla nordöstra Göteborg. Det säger moderaterna i en motion som nu får stöd av stadsdelsnämnderna i Nordost, och även trafik- och byggnadsnämnden.
Moderaterna menar att flera områden i Nordost har blivit isolerade bostadsöar och att företag inte vill etablera sig, eftersom vägnät och tvärförbindelser inte byggts ut som det var tänkt från början. Men nu finns alltså en bred enighet i kommunen om att "planeringen ska intensifieras" för att förbättra förbindelserna. Frågan kommer upp på kommunstyrelsens bord på onsdag.