Hoppet återvänder för flodpärlmusslan

Den fridlysta flodpärlmusslan har fått ett drägligare liv i Lärjeån.

Analyser av fem flodpärlmusslors skal visar att livsvillkoren i Lärjeån har förbättrats och stabiliserats under 90-talet.

Ida Dahlberg som är miljöutredare i Göteborg säger till Västekot att det kan bero på kalkning av ån samt att flera avlopp istället har anslutit sig till det kommunala avloppsnätet.

Men risken för att musslorna dör ut i Lärjeån finns kvar. Antalet musslor har sjunkit under åren och det sker ingen föryngring.

Göteborgs stad har i samarbete med Världsnaturfonden förändrat åns botten i förhoppning att även antalet musslor ska öka.