Pris för jämställdhetsarbete

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris i år går till Ambulansenheten vid Området Mölndal/SU. Motiveringen är att pristagaren ”på ett framgångsrikt sätt har lyckats ta tillvara på den ökade kompetens som en könsblandad personalgrupp medför”.

Av dem som arbetar inom regionen är 4 av 5 kvinnor, men ändå är de flesta cheferna män. Det är för att uppmuntra jämställdhetsarbete som Västra Götalandsregionen delar ut priset som är på 25 000 kronor.