Sahlgrenska missade bröstcancer

I två års tid gick en kvinna ovetandes och i onödan omkring med cancer i bröstet. Trots att hon genomgått mammografi på Sahlgrenska sjukhuset.

Sjukhuset granskade aldrig röntgenbilderna och därför upptäcktes inte cancern.

När kvinnan mammograferades 2004 blev aldrig röntgenbilderna granskade utan arkiverades istället. Det innebär att någon läkarbedömning aldrig gjorts. Kvinnan fick aldrig något svar på vad mammografin visade.

När kvinnan återkom 2006 för en ny mammografi-undersökning upptäcktes också bröstcancern. En jämförelse med bilderna som tagits två år tidigare visade att cancern fanns redan då. Om den upptäckts 2004 skulle kvinnan redan ha blivit opererad efter den första mammografin.

Avdelningen på Sahlgrenska har nu anmält sig själva till socialstyrelsen enligt lagen om Lex Maria. De betecknar det som en händelse som medfört allvarlig skada eller sjukdom.