Miljönämnden vill inte ha ytterligare sex vindkraftverk

Miljönämnden i Göteborg är tveksam till utbyggd vindkraft vid Risholmen/Arendal på Norra älvstranden.

Vindkraft är en bra energikälla men det blir en betydande miljöpåverkan i området, säger miljönämnden i ett yttrande till byggnadsnämnden.

De 12 vindkraftverk som finns ska enligt planerna kompletteras med sex till som blir dubbelt så höga.

Närheten till Torsvikens fågelliv kräver grundliga utredningar och hänsynstaganden, menar dock miljönämnden.