Fackliga krav på mer pengar och mindre barngrupper i Biskopsgården

Lärarfacken i Biskopsgården anklagar stadsdelsledningen för dubbla budskap.

I budgeten för nästa år sägs att gruppstorleken i skolan och förskolan bör minska, men samma budget innehåller inga extrapengar för att minska barnantalet.

Lärarförbundet, SACO-Lärarnas Riksförbund, SKTF och Kommunal ställer nu ett gemensamt krav att budgetramen ökas.

Bland annat vill man ha max 15 barn per grupp, tillsammans med andra åtgärder för att minska flykten från kommunala skolor och förskolor i området.