Göteborg får nya elkablar

Kraftfulla elkablar som förser centrala Göteborg med ström ska nu bytas ut.

Kommunledningen har godkänt dragningen av två 130 kilovolts-kablar mellan Marieholm och Olskroken och en 130 kilovoltskabel mellan Marieholm och Rosenlund.

Till Olskroken måste Vattenfall lägga nya kablar på grund av den planerade partihallsförbindelsen och järnvägens dubbelspår.

Rosenlundskabeln byts av Göteborg Energi för att förbättra strömförsörjningen.

Kablarna ska i första hand grävas ner under gång- och cykelbanor.