Mindre klagomål om lukten i hamnen

Klagomålen på dålig lukt från Göteborgs oljehamn har minskat. Det säger Annelie Engström, miljösamordnare i Göteborgs hamn, till Västekot.

Ett fåtal klagomål har kommit in på sista tiden och då från södra sidan älven, i vindriktning från oljehamnen.

Förra året kom många klagomål - främst norr om älven - och företagen i hamnen har i år utrett varifrån lukten kommer.

Det visade sig att tjockoljehantering och vattenrening hos ett tiotal företag låg bakom.

Företagen ska nu genomföra åtgärder som presenteras på ett offentligt möte den sjätte december.