Krav på ökad kontroll av butiker som säljer folköl

Tillsynen av göteborgsbutiker som säljer folköl och tobak måste skärpas, anser man på kommunens tillståndsenhet i en rapport.

Tjänstemännen finner det oacceptabelt att inte alla 680 kända försäljningsställen i Göteborg är kontrollerade, det vill säga att de som säljer folköl även säljer mat och att åldersgränser följs.

Enligt rapporten finns också misstankar om att butiker säljer tobak utan att ha anmält det till myndigheterna.