Fel uppgifter om far gav skadestånd

En göteborgare får nu ersättning av Justitiekanslern efter att skatteverkets folkbokföringsdatabas under nio år hade felaktiga uppgifter om vem som var hans far.

Justitiekanslern, JK, tillerkänner mannen 5 000 kronor i skadestånd för de olägenheter han utsatts för. Göteborgaren hade yrkat 100 000 kronor i skadestånd.

Felet uppkom i samband med att folkbokföringen överfördes från Svenska Kyrkan till dåvarande skattemyndighet.