Krögare behöver utbildas

Göteborgs krögare behöver lära sig mer om alkohollagarna, anser politikerna som leder kommunens tillståndsenhet vid SDN Centrum.

Enheten begär därför utvecklingspengar på 295.000 kronor från länsstyrelsen för att utbilda krögare.

Utbildningen kan senare bli obligatorisk för att krögare ska få serveringstillstånd.

Tidigare har krogpersonal och vakter fått utbildning om alkohollagstiftningen i kommunens så kallade RUS-projekt.

Tillståndsenheten ska också anställa en ekonom som ska samverka med andra myndigheter vid misstankar om ekonomisk brottslighet i restaurangbranschen.