12 fall av lärarvåld i Majorna

Sen i februari förra året så har lärare i Majorna använt misstänkt våld mot elever i tolv fall. Två av fallen har anmälts till Skolverket. En lärare har fått en varning.

Majorna rapporterar flest fall av stadsdelarna i Göteborg - vilket beror på att Majorna är bra på att rapportera. Men också att skolhälsovården är organiserad under skolchefen och inte under rektorerna. Det säger skolchef Bo-Staffan Josefsson till Radio Göteborg.