Märkning ska få fler att köpa lagligt fångad torsk

Torsken håller på att bli utfiskad i bland annat Östersjön - ett budskap som många tagit till sig.

När vi inte vill köpa torsk - även den som är lagligt fiskad inom den svenska fiskekvoten - ställer det till problem för fiskare.

Några yrkesfiskare i Bua i Halland vill att konsumenten ska få veta var torsken fångats och av vem.

Med en försäkran på heder och samvete att torsken är lagligt fångad hoppas fiskarna göra livsmedelskedjorna mer positiva.