Ishall i Lunden diskuteras

Nya ishallar planeras i Göteborg - och nu dyker Lunden upp som tänkbar plats.

Styrande politiker har signalerat att det behövs och kan finnas ekonomiskt utrymme för tre nya ishallar i Göteborg, med tanke på den brist på istid som råder för både klubbarna och allmänheten.

I en utredning har Angered, Kviberg och Torslanda nämnts som lämpliga platser.

Men nu säger idrotts- och föreningsnämnden i ett yttrande till byggnadsnämnden att området intill Nya Lundenskolan är intressant, för ishall och en stor idrottshall.

Det här både-och-förslaget stöds av stadsdelspolitikerna i Örgryte, även om det finns en viss oro för att grönområden i närheten kan få stryka på foten.

I Angered finns också planer på en ny ishall, där i kombination med badhus, planer som är mer framskridna. Men inte heller där finns ännu något konkret förslag med redovisning av kostnader.

Byggstart för nya ishallar i Göteborg kan det bli tidigast 2008.