Chalmers överklagar vindkraftverk

Onsala Rymdobservatorium som tillhör Chalmers ger sig inte i frågan om det bygglov som Kungsbacka kommun gett för ett vindkraftverk i Ölmevalla, söder om Kungsbacka.

I mitten av november meddelade Länsstyrelsen att rymdobservatoriet inte fick överklaga bygglovet, bland annat med motiveringen att avståndet mellan observatoriet och vindkraftverken var för stort, mellan 16 och 17 kilometer.

Men rektor Karin Markides på Chalmers skriver i ett nytt överklagande att det finns risk för stora störningar för verksamheten på rymdobservatoriet trots avståndet.