Svidande kritik av Försäkringskassan i Kungälv

Försäkringskassan i Kungälv får svidande kritik av Justitieombudsmannen, JO.

Kassan i Kungälv lämnade inte ut en viss handling till en man med hänsyn till sekretessen. Men handläggaren informerade aldrig att man kan överklaga sekretessbeslutet vilket handläggaren är skyldig att göra.

Handläggarens hantering tyder på totalt bristande kunskaper skriver JO och ställer sig mycket kritisk till hur den anställde på Försäkringskassan skött sekretessärendet.

Försäkringskassan i Kungälv har i sin tur skrivit till JO och sagt att handläggarna ska informeras om hur man sköter offentlighet- och sekretessfrågor.