Navet i Lärjedalen hjälper unga till arbete eller studier

Kompetenta vuxna som förebilder och bollplank är ett viktigt stöd när ungdomar snabbt ska kunna få arbete och utbildning, i alla fall enligt de ungdomar som kommer till tals i Navet, ett projekt i Lärjedalen.

Stadsdelsförvaltningen i Lärjedalen har, för pengar de fått från Ungdomsstyrelsen  börjat utveckla ett navigatorscentrum, som kallas Navet, där syftet är att underlätta för ungdomar att snabbt få jobb eller utbildning.

I Navet ska bland annat myndigheter, företagare, skolor och arbetsförmedling ingå och verksamheten ska utgå från ungdomars delaktighet och egna ansvar.