Moderater vill få bort tjänsteman som gav företagare falska löften vid flytt

Moderaterna i Ale går nu ytterligare ett steg i sin kritik mot hur kommunen skött kontakterna med de företag som tvingas flytta i samband med utbyggnaden av E 45:an.

Som Radio Göteborg berättat tidigare anser några företagare i Nol att de fått mycket stora kostnader då kommunen brutit sitt löfte om att de skulle få ersättning för att deras lokaler måste rivas.

Moderaterna i Ale kräver nu inte bara att företagen ska hållas skadeslösa utan även att den tjänsteman som skött kontakten med företagen inte längre ska arbeta med de här frågorna, då de inte längre har förtroende för honom: