Akut sjuka äldre på Orust får hembesök av doktorn

Ett mobilt läkarteam ska kunna göra akuta hembesök hos äldre på Orust och i Uddevalla.

Sjukvården där har fått statliga pengar till att låta en läkare och en sjuksköterska på försök besöka de gamla i hemmet vid akuta tillstånd .

Därmed besparas de gamla många timmar på akutmottagningen och det blir färre inläggningar på sjukhus.

Det visar fleråriga erfarenheter från Uppsala .

Det är ett kostnadseffektivt sätt att hjälpa multisjuka gamla hemma. Försöket är till en början på ett år, skriver primärvården i Fyrbodal.