Fiskeriverket vill minska fiskeflottan

Fiskeriverket vill ändra reglerna för yrkesfiske av sill och skarpsill. Verket vill att fiskarna i förlängningen ska kunna köpa varandras kvoter. Det kan vara ett sätt minska fiskeflottan.


I Sverige finns ungefär 2000 yrkesverksamma fiskare.
Generaldirektören på Fiskeriverket anser att det antalet måste minska, samtidigt som han vill att nya unga krafter ska komma in i fisket.

Den 14 december ska Fiskeriverket besluta om det nya förslaget. Om det går igenom införs årskvoter i stället för de tvåveckorsransoner som nu gäller. För att denna handel ska bli verklighet krävs också ett beslut av regeringen.