Liten delseger för mastmotståndare

En planerad mobilmast i Tollered i Lerums kommun har sedan 2002 varit en stridsfråga och valsat runt i ett flertal juridiska instanser.

De boende i området vill inte ha masten i närheten och nu har de vunnit en liten delseger i regeringsrätten.

Företaget Hi3G Access står på ena sidan och boende i området på den andra.

De boende har i olika omgångar klagat på att masten placerats nära boende, skola och lekplats. Samt att området är av riksintresse för kultur- och miljövård.

Först sa byggnadsnämnden i Lerum nej till masten, men efter påstötningar från Länsstyrelsen sa byggnadsnämnden sen ja.

Då överklagade de boende i området beslutet och den här gången var det faktiskt Länsstyrelsens tur att säga nej till masten och detta efter att nya omständigheter hade kommit i dagern.

Kammarrätten prövade inte
Nästa instans däremot, Länsrätten, var dock av en annan åsikt och sa ja till masten.

De boende i området överklagade på nytt. Nu till kammarrätten som dock inte var intresserade av att pröva frågan. Men nu har högsta instans regeringsrätten sagt sitt och stoppat masten. Åtminstone tillfälligt.

Regeringsrätten konstaterar att masten kommer att hamna nära bebyggelse och står på en plats av riksintresse för kulturminnesvården.

Med detta har regeringsräten gett kammarrätten bakläxa och kamarrätten måste nu pröva frågan om mastens vara eller icke vara.

De boende har vunnit en liten seger men vem som får sista ordet i denna cirkus av överklaganden återstår att se.