Skolklass fick inte gå på kristet julspel

Idag skulle flera skolelever från Kärra-Rödbo ha gått till ett traditionellt julspel i Smyrnakyrkan.

Men skolelevernas besök stoppades av skolchefen i stadsdelen, Margit Jönsson. Hon ansåg att julspelet kunde vara diskriminerande.

Margit Jönsson hänvisar till lagen när hon motiverar sitt beslut.

– Det har en bäring på den lag som riksdagen antog i våras. Den slår fast att ingen elev får utsättas för diskriminering på grund av religion eller ateistisk övertygelse, säger Margit Jönsson.

Vad skulle kunna hända om du släppt iväg eleverna till julspelet?
– Det som inte får hända, att det hade varit någon av eleverna som känt sig främmande inför det som händer där. Vi vill främja alla elevers rätt till delaktighet, det handlar inte om något annat, säger Margit Jönsson, skolchef i Kärra-Rödbo.

Beslutet har upprört många föräldrar och ett flertal tog idag ledigt för både sig själva och barnen och åkte till julspelet ändå.