Åklagare vill pröva tjuvfiske i HD

En åklagare vill att Högsta Domstolen prövar en hovrättsdom som friade två fiskare från Västra Frölunda i Göteborg från att betala drygt 260 000 kronor i förverkat värde av olagligt fångad fisk.

Hovrätten ansåg att bestämmelsen om förverkande i Fiskeriverkets föreskrifter strider mot Sveriges grundlag eftersom detta slag av bestämmelser bara kan meddelas av regeringen genom lag.

Åklagaren anser att fallet har stor betydelse för den svenska fiskerikontrollen så att det därför behövs ett vägledande uttalande från HD.